AMD

Sắp xếp theo

CPU AMD RYZEN 7 5700G Box...

9.800.000 VND

CPU AMD Ryzen 9 5950X Chính...

20.400.000 VND

CPU AMD Ryzen 5 5600G Box hãng

6.990.000 VND

7.250.000 VND

CPU AMD Ryzen 9 5900X (3.7...

15.100.000 VND

CPU AMD Ryzen 5 5600X (3.7...

7.500.000 VND

CPU AMD Ryzen 7 5800X Tray

11.300.000 VND

9.700.000 VND

CPU AMD Ryzen 7 5800X Box Hãng

11.800.000 VND

11.010.000 VND

CPU AMD RYZEN 5 3600 Box Nhập...

4.500.000 VND

Vui lòng gọi...

Combo CPU Ryzen 9 3900X Box...

Vui lòng gọi...

Combo CPU Ryzen 7 3800X box...

Vui lòng gọi...

CPU AMD Ryzen 3 3300X Box...

3.550.000 VND

CPU AMD Ryzen 3 3100 Box...

2.780.000 VND

Combo CPU AMD Ryzen 9 3900X +...

Vui lòng gọi...

CPU AMD Athlon 200GE

1.260.000 VND

CPU AMD Athlon 220GE

1.350.000 VND

CPU AMD Athlon 240GE

1.550.000 VND

CPU AMD Athlon 3000G

1.360.000 VND

CPU AMD Ryzen 3 2300X

1.895.000 VND

CPU AMD Ryzen 5 3500X Box...

3.550.000 VND

CPU AMD Ryzen 5 3500 Box...

3.690.000 VND

CPU AMD Ryzen 7 3800X Box...

8.250.000 VND

CPU AMD Ryzen 9 3900X Box nhập

12.300.000 VND

CPU AMD Ryzen 9 3950X

19.600.000 VND

CPU AMD Ryzen Threadripper...

11.000.000 VND

CPU AMD Ryzen Threadripper...

17.500.000 VND

CPU AMD Ryzen Threadripper...

26.300.000 VND

CPU AMD Ryzen Threadripper...

40.480.000 VND

CPU AMD Ryzen Threadripper...

36.600.000 VND

CPU AMD Ryzen Threadripper...

51.900.000 VND

CPU AMD Ryzen Threadripper...

102.900.000 VND

CPU AMD Ryzen 5 3400G Box...

4.090.000 VND

CPU AMD Ryzen 5 3600X Box...

5.400.000 VND

5.600.000 VND

CPU AMD Ryzen 7 2700 Tray

3.500.000 VND

AMD RYZEN 5 3600 Box chính...

5.150.000 VND

AMD RYZEN 7 2700 Box chính...

4.700.000 VND

AMD RYZEN 5 2600X 6-Core 3.6...

5.990.000 VND

AMD RYZEN 5 2600 Box chính...

3.030.000 VND

AMD Ryzen 3 2200G Box Chính...

2.180.000 VND

    Thiết kế Web : Châu Á
    Chat Facebook