CPU Ryzen

Sắp xếp theo

PC Gaming CPU R5 3600 / B450M...

16.020.000 VND

PC Gaming CPU R9 3900X / Main...

35.924.000 VND

PC Gaming CPU R7 3700X / Main...

22.250.000 VND

PC Gaming CPU Ryzen 3 3100 /...

9.640.000 VND

PC Gaming Ryzen 5 3500 / 8GB...

10.685.000 VND

PC Gaming Ryzen 5 2600 /...

11.340.000 VND

PC Gaming CPU R9 3900x +...

28.900.000 VND

PC Gaming CPU R9 3900x +...

26.640.000 VND

PC Gaming CPU R7 2700 + Main...

9.880.000 VND

PC Gaming CPU R7 2700 + Main...

15.530.000 VND

PC Gaming CPU R7 2700 + Main...

13.180.000 VND

PC Gaming CPU R7 2700 + Main...

11.800.000 VND

PC Gaming CPU R7 2700 + Main...

10.780.000 VND

PC Gaming Ryzen 7 3700X +...

23.575.000 VND

PC Gaming CPU AMD Ryzen 5...

11.030.000 VND

AMD Ryzen 5 3600 + RX 5500 XT...

15.199.000 VND

    Thiết kế Web : Châu Á
    Chat Facebook