BỘ MÁY RENDER 10700K 1660TI 6GB

Giá:
36.000.000 VND
CPU
i7 10700k
8,000,000
MAIN MSI Z590A  pro 4,500,000
RAM TEAM 16G3200 x2 cây 3,700,000
SSD  intel 512mb 1,700,000
NGUỒN gigabyte 650w 1,400,000
CASE  moontech x1 900,000
vga 1660ti asus 6gb 15,500,000
TẢN  CR 1000 295,000
  TỔNG BỘ MÁY        35,995,000

Các sản phẩm khác

Thiết kế Web : Châu Á
Chat Facebook