Cấu hình I5 9400F VGA 1660 6Gb

Giá:
15.060.000 VND

Các sản phẩm khác

Cấu hình I5 7400 + VGA...

8.365.000 VND

Cấu hình I5 9400F + VGA...

10.125.000 VND

Thiết kế Web : Châu Á
Chat Facebook