CPU I5 6500

Giá:
12.000.000 VND

Các sản phẩm khác

CPU I5 3470

5.300.000 VND

CPU I5 9400f

11.500.000 VND

CPU I5 9400f

11.640.000 VND

CPU I5 9400f

17.700.000 VND

CPU I5 9400f

11.640.000 VND

CPU I5 9400f

20.620.000 VND

Thiết kế Web : Châu Á
Chat Facebook