Ryzen 7

Giá:
25.899.000 VND

Các sản phẩm khác

CPU I3 - 9100f

12.999.000 VND

CPU I7- 8700

19.999.000 VND

CPU I3 - 9100f

8.065.000 VND

Ryzen 7

13.200.000 VND

CPU I7- 8700 VGA 470 Ram 8GB

12.699.000 VND

CPU i5 9400 VGA 470 Ram 8GB

9.299.000 VND

Thiết kế Web : Châu Á
Chat Facebook